It’s that time of the year when the days are getting shorter and colder and nostalgia kicks in. The days when I’m reminded of how things used to be and how I felt few years ago. Yesterday I got an email from a girl I don’t know. Her name is Amelia. She sent me 32 questions so I can met my inner self. It was really strange because she didn’t want me to send her the answers, she didn’t ask for a promo on my blog or something similar, she just wrote ”…it’s gonna be a good way for you to connect with your inner self, get inspired and maybe get some new ideas.” Everything I had on my agenda that morning was set aside when I read the questions. She really got to me so I poured myself a coup of coffee and got into answering them. On some of them I already knew answers because I think about stuff like that a lot, but some just came to me as a shock. ”Would you like a friend like yourself?” I don’t know, I really really don’t know. Just like I don’t know the answer to the ”If you didn’t knew your age, how much would you give yourself?” I don’t know… But all 32 of them were actually one question so all the answers were just one. I’m not gonna post all my answers, but I’m gonna sum up everything I’ve leaned about myself and life in few simple sentences. Thank you Amelia for making me ask myself the right type of questions.
____________________________________________________________________________________________________

Ono je vrijeme u godini kada dani postaju kraći i hladniji a nostalgija nastupi. Dani kada sam podsjećena na to kako su stvari bile prije i kako sam se osjećala prije par godina. Jučer sam dobila email od cure koju ne znam. Njezino je ime Amelia. Poslala mi je 32 pitanja kako bi upoznala svoje unutarnje ja. Bilo je to zaista čudno jer nije od mene tražila da joj pošaljem odgovore, nije tražila promo na mom blogu ili nešto slično, samo je napisala ”… to će biti dobar način za tebe da se povežeš sa svojim unutarnjim ja, da se inspiriraš i možda dobiješ neke nove ideje.” Sve što sam imala na svom planu to jutro sa maknula sa strane kada sam pročitala pitanja. Zaista me uhvatila, pa sam si nalila šalicu kave i krenula na odgovaranje. Na neka od njih sam već znala odgovore jer dosta često mislim o takvim stvarima, ali neka su mi došla kao šok. ”Da li bi htjela prijateljicu poput sebe?” Ne znam, doista, doista ne znam. Jednako kao što ne znam odgovor na ”Da ne znaš svoje godine, koliko bi ih si dala?” Ne znam… Ali svih njih 32 su bila zapravo jedno pitanje i svi su odgovori bili samo jedan. Neću ispisati sve od njih ali ću sažeti sve što sam naučila o sebi i životu u par jednostavnih rečenica. Hvala Amelia što si me potakla da se pitam prava pitanja.

Processed with VSCO with a6 preset

The worst thing you can do in life is never taking on the challenge and never taking on the risk because one day you’re gonna be too old and too sorry and people are gonna judge you no matter what you do so you might as well do whatever the fu** you want.

____________________________________________________________________________________________________

Najgora stvar koju možemo učiniti u životu je da nikada ne prihvatimo izazov i da nikada ne prihvatimo rizik jer ćemo jednoga dana biti prestari i previše tužni i ljudi će nas osuđivati bez obzira na sve tako da onda bolje da jednostavno činimo što god je** poželimo.

Processed with VSCO with a6 preset

 You’re gonna die eventually, everyone will so say it before it’s too late.

____________________________________________________________________________________________________

 Umrijeti ćemo kad-tad, svi mi, zato recite prije nego je prekasno.

 

Processed with VSCO with a6 preset

 Don’t feel obligated towards anyone but yourself. You don’t owe anybody anything.

____________________________________________________________________________________________________

Nemojte osjećati obavezu prema nikome osim prema sebi. Ne dugujete nikome ništa. 

 

Processed with VSCO with p5 preset

You’re gonna need people in your life to share the love and happiness with so make sure you know the difference between temporary stops and home.

____________________________________________________________________________________________________

 Trebati ćete ljude u svome životu kako bi s njima dijelili ljubav i veselje zato se pobrinite da znate razliku između privremenih stajališta i doma.

Processed with VSCO with hb2 preset

 

If you wanna travel the world don’t spend your money on alcohol.

____________________________________________________________________________________________________

 Ako želite putovati svijetom nemojte trošiti novac na alkohol.

 

Processed with VSCO with p5 preset

 

Always search and wonder, don’t be a happy fool and remember to always be yourself because it’s the best and only thing you can ever be.

____________________________________________________________________________________________________

 Uvijek tražite i uvijek se pitajte, nemojte biti vesele budale i zapamtite da uvijek budete svoji jer je to jedino i najbolje što ikada možete biti.

 

Processed with VSCO with p5 preset

 

If you miss someone fu**ing call.

____________________________________________________________________________________________________

Ako vam netko nedostaje je**no nazovite.

 

Processed with VSCO with a6 preset

 

 Count your blessings every single day.

____________________________________________________________________________________________________

  Pobrojite svoje blagoslove svaki dan.

 

Processed with VSCO with p5 preset

 

 Don’t look back.

____________________________________________________________________________________________________

Ne osvrćite se unatrag.

Processed with VSCO with p5 preset

 Create a job around your lifestyle not the other way around because that way you won’t have the need to quit it if you ever win a lottery. You can invest.

____________________________________________________________________________________________________

Izgradite posao oko svoga životnoga stila, a ne obrnutim smjerom jer na taj način nećete morati dati otkaz ako ikada dobijete na lotu. Moći ćete uložiti.

 

Processed with VSCO with p5 preset

 

 You don’t always need a plan, sometimes you just need balls.
____________________________________________________________________________________________________

 

 Ne treba vam uvijek plan, nekada vam samo trebaju muda.

 

Processed with VSCO with a6 preset

 

 Life and people close to you are more important than any kind of fame and material goods.
 ____________________________________________________________________________________________________

 

 Život i ljudi koji su vam bliski su važniji nego bilo kakva vrsta slave ili materijalna dobra.

 

Processed with VSCO with p5 preset

What makes difference between living and just existing is finding your passion. So when you find it, when you start to feel that fire inside of you that makes you wanna chase it, you will never again let anything be a matter of coincidence. You won’t sleepwalk anymore. You’re gonna feel yourself breathe.
____________________________________________________________________________________________________

Ono što čini razliku između življenja i pukog postojanja je pronalazak svoje strasti. Tako da kada ju nađete, kada počnete osjećati tu vatru unutar sebe koja vas tjera da ju ganjate, više nikada nećete ničemu pustiti da bude stvar slučajnosti. Nećete više mjesečariti. Osjetiti ćete kako dišete.

 

Processed with VSCO with p5 preset

 

Don’t be afraid of making mistakes because that’s how we learn the best, so make sure that you always choose love over fear. Sea of love, S.

____________________________________________________________________________________________________

 Nemojte se bojati činiti greške jer iz njih najbolje učimo tako da se pobrinite da uvijek odaberete ljubav prije straha. More ljubavi, S.

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with a6 preset

You Might Also Like

BE SOMETHING

BLOODFLOOD PT. 2

THE 7 JOYS