Happy Friday lovers! Ready for some serious hair inspiration? Maybe to spice things up a bit before the weekend 🙂 This tuesday I visited the ‘4look Academy’ a hairdresser & beauty company filled with nicest, most professional staff, beautiful design and over all, exquisite products. All of that equals a happy me with a whole new hair design accomplished with Kemon products. So, before you see all the photos I would like to tell you how Kemon came to life because without their products, my hair wouldn’t be this magical. The lady responsible for my dreamy hair (I can’t stop compliment it!) named Morena, told me a little story about how it all begun. It was the year of 1959. in sunny Tuscany and mis. Nocentini had a huge garden by her house, filled with all kind of different plants and flowers. Since her husband was a chemist, she asked him if he could make her a hair mask made of roses, and he did. Since then, for over 50 years, Kemon, a firm run by Nocentini family, for over all that time creates, manufactures and markets products, provides education and creates a world of hairstyles exclusively for professional hairdressing market (other source: http://www.4look.hr/4look-partner/sve-o-kemon-u/)

 

Sretan vam petak ljubavnici! Jeste li spremni za ozbiljno kosa-inspiriranje? Možda da malo začinite stvari prije vikenda 🙂 Ovog utorka posjetila sam ‘4look Academy’, frizersko-kozmetičku kompaniju prepunjenu najljubaznijim, najprofesionalnijim osobljem, prekrasnim dizajnom i preko svega, vrhunskim proizvodima. Sve to jednako je sretna ja sa potpuno novim dizajnom kose izvršenim pomoću Kemon proizvoda. Prema tome, prije nego pogledate sve fotke, voljela bih vam ispričati kako je Kemon nastao, jer bez njihovih proizvoda moja kosa ne bi bila ovako magična. Žena odgovorna za moju divnu kosu (ne mogu ju prestati hvaliti!) imenom Morena mi je ispričala malu priču o tome kako je sve započelo. Godine 1959. u sunčanoj Toskani, gospođa Nocentini je uzgajala biljke i cvijeće u ogromnome vrtu pored svoje kuće. S obzirom da joj je muž bio kemičar, ona ga je zamolila može li joj napraviti masu za kosu od ruža, što je i učinio. Od tada, već preko 50 godina, Kemon vodi obitelj Nocentini i za to vrijeme, poduzeće proizvodi i prodaje proizvode, pruža obrazovanje i kreira svijet frizura isključivo za tržište profesionalnoga frizerstva. (drugi izvor: http://www.4look.hr/4look-partner/sve-o-kemon-u/)

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

 

Personally, I can say that I never experienced that much re-doing on my hair and having her still stay perfectly smooth, soft and shiny as it was before. My head didn’t even hurt when I had my pigment removed! All of you white/silver/blonde girls out there, you know what I’m talking about. The idea behind business plan of the 4look Academy is one of the best I’ve ever encountered in this field of work and I can’t thank them enough for this opportunity for a change and most magical hair I could wish for.

 

Osobno, mogu reći da nikada nisam doživjela toliko re-kreiranja na svojoj kosi s time da je ona nakon toga ostala savršeno glatka, mekana i sjajna kao i prije. Čak me niti glava nije boljela kada su mi izvlačili pigment! Sve cure sa bijelom/ srebrom/ plavom kosom znaju o čemu pričam. Ideja iza poslovnog plana 4look Academy-a je jedna od boljih s kojima sam se susrela u ovoj liniji posla i ne mogu im se dovoljno zahvaliti za ovu priliku za promjenu i najmagičniju kosu koju sam mogla poželjeti.

 

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with b5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

 

”Our goal is to create a safe, unique and sucessful partnership principle in the hairdressing – beauty industry on Croatian and international grounds.We believe that investing in people can achieve a higher level of quality of life and degree of personal satisfaction respecting the ethical principles of business; providing superior and continuing education with professional products in a safe and secure working enviorment. We want to show the hairdresser that the time of team work is here, grater possibilities of recieving new information and knowledge that open up unilited creativity and provide opportunities for business and personal growth.”

-Damir Matešković, director of the 4look Academy

 

”Naši cilj je stvoriti siguran, jedinstven  i uspješan partnerski  princip poslovanja u frizersko – kozmetičkoj djelatnosti u hrvatskom i međunarodnom okruženju. Mi vjerujemo da ulaganjem u ljude možemo postići višu razinu kvalitete života i stupnja osobnog zadovoljstva poštivanjem etičkih principa poslovanja;  pružanjem vrhunske i kontinuirane edukacije uz profesionalne proizvode u sigurnom i provjerenom radnom okruženju. Želimo pokazati frizeru da dolazi vrijeme timskog rada, veće mogućnosti primanja novih informacija i znanja koja nam otvaraju neograničenu kreativnosti i pružaju mogućnost poslovnog i osobnog rasta. Kroz -stečeno iskustvo možemo stvarati drugačije i biti posebni.”

-Damir Matešković, direktor 4look Academy

Official site

Facebook

Instagram

 

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with p5 preset

Processed with VSCO with b5 preset

 

And now the hair! All my mermaid dreams came true. More adventures with the 4look Academy coming soon! Sea of love, S.

 

A sada kosa! Svi su se moji sirenski snovi napokon ostvarili. Još avantura sa 4look Academy uskoro! More ljubavi, S.

 

Processed with VSCO with p5 preset

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

You Might Also Like

A NEW WELCOME

PRETTY APARTMENTS

POR SUI